Företaget

 

Affärsidé

AffärsidéAllt under samma tak. Att i gammal hantverkstradition med moderna material och maskiner erbjuda kunden vår kunskap och erfarenhet för att få en kvalitativ helhetslösning.

 

 

 

 

 

 

Historik

HistorikDen 6 Juni 1899 erhåller den 22-årige Karl Vilfrid Persson sitt gesällbrev som bleckslagare. Karl Valfrid är farfars far till nuvarande Vd Stefan Persson. Firman kan spåras till 1920-talet med Stefans farfar och dennes bror som ägare. Hantverkstraditionen lever vidare och idag är bröderna Persson ett renodlat byggnadsplåtslageri med 10 anställda.

Till Fredriksdalsgatan flyttade man 1995. Förutom kontorsdelen finns även där verkstaden och lagret under samma tak. Uppdragen kommer i första hand från närområdet, men man har även projekt i Stockholm. När svenska byggföretag är engagerade utomlands bidrar men ofta med material och personal.

I början av 1990-talet när den obligatoriska ventilationskontrollen gjorde sitt inträde började man även med ventilationsarbeten.

 

 

Kvalitétssäkring

Vi kvalitetssäkrar våra uppdrag enligt rekommendationer från vår branschorganisation Plåtslagarnas Riksförbund.


Den ansluter i till
ämpliga delar till SS-EN ISO-9001.

Kvalitetssäkringen omfattar bl.a. följande punkter: Plåtslageriernas Riksförbund

  • Anbudsskede
  • Kontraktsskede
  • Planeringsskede
  • Byggskede
  • Avslutningsskede

För att garantera kvalitén på den material vi använder sker våra inköp i huvudsak hos våra huvudleverantörer, Lindab VM och Elektroskandia. Dessa två är certifierade enligt ISO 9001. 

Miljö

MiljöEtt led för att åstadkomma en god miljö är att vi efter bästa förmåga försöker följa gällande miljölagsstiftning och att vi utbildar hela företaget ur miljösynpunkt.


Vi strävar efter att alltid i första hand använda återvinningsbara och miljödeklarerade produkter. Spill av metaller, koppar, aluminium m.m. lämnas till återvinning. Vi källsorterar allt överblivet material.